Länkar

Forskning

Skandinavisk forskning på dagtilbudsområdet

Styrning

Danmarks Evalueringsinstitut

Leikskólar, Akureyrarbær Ísland

Stjórnarrad, Ísland

Skolverket, Sverige

Utbildningsstyrelsen, Finland

Utdanningsdirektoratet, Norge

Vänorter

Akureyrarbær

Lahtis stad

Randers Kommune

Västerås stad

Ålesund kommune

Norden

Nordiskt samarbete

Nordiskt samarbete för vänortsverksamhet

Möjlighet att söka bidrag

Sista ansökningsdag 1 februari

Nordplus

Nordplus Danmark

Nordplus Finland

Nordplus Island

Nordplus Norge

Nordplus Sverige

Annonser