Konferens 2019

Tema

Barnets bästa
– Hur arbetar de nordiska förskolorna med huvudprinciperna i barnkonventionen?

Läs mer om barnkonventionen på Unicefs webbplats

Språk

Vi talar skandinaviska på konferensen med stöd av engelska eller med tolk.

När och var

Torsdag och fredag den 19-20 september 2019 i Västerås, Sverige.

Inbjudan med program och anmälan

Inbjudan med program och anmälan läggs ut 15 april 2019.
Sista anmälningsdag är 1 juni 2019.

Hotell och konferens

Länk till The Steam Hotels webbplats

Konferensavgift

2 500 svenska kronor

Mer information

Länk till Västerås stads webbplats

Länk till Visit Västerås webbplats

Konferens 2020

Randers i Danmark, 20-årsjubileum

Länk till Randers Kommunes webbplats

Annonser